PlaidKidsCrafts.com

Đồng hồ chính hãng | thi công cảnh quan và nội thất cho nhà ở – Plaid Kids Crafts

5 kỹ năng giảng dạy của một gia sư dạy kèm

Bạn đang nghĩ đến việc áp dụng cho một khóa học đào tạo giáo viên? Kinh nghiệm dạy kèm của bạn có giúp bạn suy nghĩ về sự nghiệp trong lĩnh vực giáo dục?

Dưới đây là mười lý do tại sao bạn sẽ chuẩn bị tốt kỹ năng giảng dạy:

 

  • Bạn phải đánh giá đúng cá nhân sinh viên của mình

 

 

Việc dạy kèm được thực hiện trên cơ sở một-một, có nghĩa là bạn phải biết rõ về học trò của bạn. Để tạo ra một môi trường làm việc hiệu quả, bạn nên xây dựng mối quan hệ với học sinh, thảo luận các sở thích chung và các hoạt động ngoại khóa.

5 kỹ năng giảng dạy của một gia sư dạy kèm

Vì vậy, bạn đang ở một vị trí tuyệt vời để đánh giá đúng chính xác khả năng sinh viên của mình, không phải là một số đặc điểm đồng nhất của thanh thiếu niên.

 

Điều này có nghĩa là bạn có thể lồng ghép các sở thích của học sinh vào việc giảng dạy của bạn, như một kỹ năng cần thiết trong lớp học kèm.

 

 

  • Bạn được sử dụng các thiết kế tạo nguồn lực cho nhu cầu cá nhân

 

 

Hơn nữa, bằng cách lập ra những bài học chỉ dành cho một học sinh, bạn đã có kinh nghiệm thiết kế các tài nguyên và bài học cho các nhu cầu cá nhân, đó có phải là một điểm yếu của sự chia rẽ lâu dài hay là rào cản đối với học tập chẳng hạn như chứng khó đọc.

Đây là một kỹ năng quan trọng sẽ giúp bạn trong lớp dạy kèm, nơi bạn cần đưa ra những bài học có thể truy cập cho tất cả học sinh của bạn.

 

.Bạn có thể tích hợp công nghê thông tin vào các bài dạy của bạn

5 kỹ năng giảng dạy của một gia sư dạy kèm

Sau sự bùng nổ công nghệ trong những năm gần đây, giáo viên đang dần dần đưa ICT vào bài học của mình. Với kinh nghiệm của bạn bằng cách sử dụng lớp học trực tuyến tương tác, bạn sẽ sử dụng máy tính với một ứng dụng hấp dẫn để kích thích học tập.

Giảng dạy trên máy tính, bạn cũng có thể sử dụng các liên kết đến video, hình ảnh và các tệp âm thanh trực tuyến để bổ sung cho bài dạy của bạn. Đó không chỉ hữu ích mà còn thú vị nữa – mọi người đều thích một video.

.Bạn đóng vai trò là một mô hình học tập tuyệt vời

 

Tất cả giáo viên hướng dẫn của Trung Tâm Gia sư đều là sinh viên đại học hoặc sinh viên tốt nghiệp gần đây. Vì vậy, bạn đang ở đỉnh cao của kiến ​​thức về chủ đề của bạn.

Hơn nữa, với tư cách là người dạy kèm riêng, có thể bạn đã bị buộc phải thực hiện nhiều tài nguyên như giấy hỏi hoặc đoạn văn / bài tiểu luận.

Mô hình này được sử dụng trong lớp học thường xuyên để cung cấp cho sinh viên một cái nhìn sơ lược về những gì họ đang làm, và do đó các tài liệu này sẽ rất có giá trị cho bạn trong những năm tới.

 

  • Bạn có thể giúp sinh viên của mình trở nên tiến bộ

 

 

Người dạy kèm phần lớn tham gia để giúp đỡ các học sinh gặp khó khăn hoặc thách thức nhiều học sinh có thêm nhiều kỹ năng hơn.

Cần thiết, bạn sẽ có rất nhiều kinh nghiệm để nhắm mục tiêu các khu vực cụ thể của một chủ đề để giúp học sinh của bạn cải tiến và tiến bộ. Điều này rất quan trọng trong việc giảng dạy trong một lớp dạy kèm tại https://giasuhuutri.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2019 PlaidKidsCrafts.com